Marktonderzoeksbureau Motivaction is al meer dan 30 jaar de grootste onafhankelijke expert op het gebied van waarden en leefstijlen van mensen. Ze kijkt niet alleen naar het gedrag van mensen maar ook naar de drijfveren hierachter. Door inzichtelijk te maken wat er leeft in de omgeving van opdrachtgevers en wat hun doelgroep beweegt, kunnen zij beter positioneren, communiceren en innoveren. Motivaction heeft kennis van burgers, consumenten en de lokale, nationale en internationale samenleving. Het bureau creëert hiermee een betere toekomst voor opdrachtgevers. Met concrete adviezen en handelingsperspectieven. Om bijvoorbeeld mensen te verleiden een product te kopen, afval te scheiden, of meer te bewegen.

Motivaction stelt de Cruyff Foundation jaarlijks een merk- en imago-onderzoek ter beschikking. Vanwege de meerjarige samenwerking, geeft dat een goed beeld van de ontwikkeling van het merk en imago van de Cruyff Foundation.

www.motivaction.nl
Contactpersoon: Natascha Schippers