De Foundation is op 21 december 2021 opgericht met de intentie om met deze foundation een waardevolle bijdrage -terug- te geven aan de Nederlandse maatschappij. Deze bijdrage kan in de vorm zijn van donaties en/of maatschappelijke investeringen. Het vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten of het geen door erfstellingen wordt verkregen, alsmede andere baten. 

Het doel van de foundation is het dienen van de meeste kwetsbare doelgroepen in de maatschappij in de breedste zin van het woord. De foundation richt zich in principe alleen op de Nederlandse maatschappij en de organisaties moeten zich kwalificeren naar de Nederlandse ANBI vereisten. Het doel is om met de bijdrage van de foundation aan de samenleving deze meest kwetsbare doelgroep door middel van onze inzet weer een kans te geven en /of beter te laten functioneren in onze maatschappij.

De foundation zet zich in om bij te dragen aan de vervulling van de Sustainable Development Goal’s met de specifieke focus op Educatie, Medisch , Cultuur en Natuur/milieu om zo een duurzame bijdrage te leveren aan onze maatschappij.

De foundation beoogt hiermee het algemeen nut en heeft geen winst oogmerk.