Zomaar een balletje trappen op straat. Het kan bijna niet meer. Buurten zijn dicht gebouwd, de straat staat vol met auto’s en verkeer wordt steeds drukker.

Kinderen hebben een veilige speelruimte nodig die uitnodigt om buiten te spelen. Daarom creëren we ruimtes voor jeugd onder andere door middel van Cruyff Courts en Schoolplein14. Veilige ontmoetingsplekken waar kinderen kennis maken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen, eigen talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en verliezen. Waardevolle ervaringen die zij meenemen in hun ontwikkeling op fysiek en mentaal vlak, maar ook in de maatschappij.

Naast Cruyff Courts in wijken, realiseren we ook Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een handicap. Speciale Cruyff Courts zijn aangepast aan de behoefte van deze kinderen. Op zowel Cruyff Courts als Speciale Cruyff Courts kunnen kinderen vrij sporten & bewegen en deelnemen aan allerlei sporten en activiteiten die worden georganiseerd door lokale buurtsportcoaches en jongerenwerkers. Velen van hen zijn ook Cruyff Foundation Coach, zij zijn opgeleid om samen met de lokale jongeren het project Heroes of the Cruyff Courts te draaien op het Cruyff Court.