Ieder kind moet zich gezond kunnen ontwikkelen, hierbij is beweging heel belangrijk. Het mooie aan sport is dat het geldt als een universele taal voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, religie of handicap.

Sport en spel zijn helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om te bewegen, bijvoorbeeld door een handicap, door onvoldoende financiƫle middelen of een gebrek aan ruimte. Juist voor deze kinderen hebben we extra aandacht.

Zo hebben we Cruyff Courts in achterstandswijken, ondersteunen we (sport)projecten voor kinderen met een handicap en draaien we sociale sport programma's voor doelgroepen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is.