"Alleen kun je niets, je moet het samen doen." Woorden van Johan Cruijff, die zeker gelden voor het naleven van zijn visie, die wij gezamenlijk willen voortzetten. Het liefst doen we dit samen met jou! Lees hieronder hoe je ons kunt helpen.

CBF-Erkenning

De Cruyff Foundation is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

Bekijk hieronder het CBF-Erkenningspaspoort van de Cruyff Foundation. Dit toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de Cruyff Foundation als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

CBF

ANBI-status

De Johan Cruyff Foundation is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften belastingvrij doen, omdat de Cruyff Foundation de ANBI-status bezit. Dit betekent dat de donatie- binnen de daarvoor geldende regels - aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bekijk de website van de belastingdienst.

Het RSIN-nummer van de Cruyff Foundation is 8059 94 762.