Juist voor kinderen met een handicap zijn bewegen en sporten extra belangrijk. Niet alleen voor hun gezondheid, maar ook om anderen te ontmoeten en zelfvertrouwen te krijgen. Helaas is het voor deze kinderen soms niet vanzelfsprekend om een sport te beoefenen doordat het aanbod gering is en de benodigde materialen zijn vaak kostbaar. Met verschillende samenwerkingen proberen we daarom het sportaanbod voor kinderen met een handicap te verbreden en toegankelijker te maken, zodat ook kinderen met een handicap de ruimte krijgen om hun talent te ontdekken.

Binnen de breedtesport doen we dat op het gebied van sportvoorzieningen en sportstimulering. Hierbij bieden we zowel financiële als strategische ondersteuning voor sportaanbieders. De Cruyff Foundation biedt getalenteerde kinderen vervolgens de kans zich verder te ontwikkelen door samenwerkingen met verschillende sportbonden.

Samenwerkingen

We werken samen met nationale en internationale stichtingen die zich, net als wij, inzetten voor kinderen met een handicap. We geven hen financiële steun, wisselen kennis uit en kijken hoe we elkaar kunnen versterken.

Naast deze samenwerkingen, werken we ook samen met verschillende sportbonden met betrekking tot breedte- en topsport voor jeugd met een handicap.
 

Projecten

Gelukkig zijn er naast de grotere initiatieven ook steeds meer lokale initiatieven vanuit verenigingen, stichtingen of het speciaal onderwijs. Dit betekent dat steeds meer kinderen de gelegenheid krijgen om te sporten en te ontdekken wat zij leuk vinden. Daarom ondersteunen wij jaarlijks een groot aantal lokale projecten op het gebied van sportvoorzieningen en -stimulering.

Door onze ondersteuning hebben zij bijvoorbeeld de mogelijkheid om extra materialen, zoals sportrolstoelen, handbikes of paardrijzadels aan te schaffen. Of ze kunnen zorgen voor speciale begeleiding tijdens sportactiviteiten of een aangepast sportevenement organiseren. Alles met als doel om sport ook voor kinderen met een beperking zo toegankelijk mogelijk te maken.

2 3 3 Projecten