De Johan Cruyff Foundation is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Statutaire naam: Stichting Johan Cruyff Foundation
RSIN: 805994762
Post- en bezoekadres:
Olympisch Stadion 13
1076 DE AMSTERDAM
Telefoon: 020-3057766
Emailadres: info@cruyff-foundation.org


Doelstelling

Met onze projecten creëren we niet alleen ruimtes om te sporten en bewegen. Het zijn ook ruimtes waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen krijgen en leren samenwerken. Juíst dat vinden we belangrijk en daar ligt onze focus, met speciale aandacht voor kwetsbare kinderen.
 

Namen van de bestuurders

  • Pim Berendsen
  • Edwin van der Sar
  • Susila Cruijff
  • Carole Thate
  • Jeroen van Seeters
  • David Knibbe
  • Wim Ludeke
  • Jeroen Boonacker


Beloningsbeleid

Het bestuur van de Cruyff Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Stichting Johan Cruyff Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) en de Code Wijffels als richtlijn (zie www.goededoelennederland.nl).

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Stichting Johan Cruyff Foundation vond intern plaats. Dit leidde in 2021 tot een BSD-score van 415 punten. Aangezien de omstandigheden, criteria en het inkomen van de directie niet zijn gewijzigd, is er in 2022 geen nieuwe berekening van de BSD-score gemaakt. De beloning bleef in 2022 ook binnen het maximaal jaarinkomen van € 129.105 (1 FTE/12 maanden - per 1-1-2022 ad. 127.511 + per 1-7-2022 ad. 130.699 / 2).

Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg € 92.229 (2021 in € 85.648) voor N. Meijer (1 FTE/12 mnd.) Deze beloning bleef binnen de geldende maxima.


Jaarverslag

Zodra actuele jaarverslagen en jaarrekeningen beschikbaar zijn, worden deze op onze website gepubliceerd.


Meerjarenplan

Het meerjarenplan (tot 2030) van de Cruyff Foundation is hier te lezen.


Standaard formulier publicatieplicht - ANBI

Het standaard formulier publicatieplicht (ANBI) van boekjaar 2021 is hier te lezen.


Statuten

De statuten van de Cruyff Foundation zijn hier te lezen.


Bestuurs- en directiereglement

Het bestuurs- en directiereglement is hier te lezen.


Balans en Staat van Baten en Lasten

Deze zijn terug te vinden in de meest recente jaarrekening


Integriteitsbeleid

Voor meer informatie over ons integriteitsbeleid verwijzen we u graag naar deze pagina.