Wereldwijd zijn er inmiddels 207 Cruyff Courts, 48 Speciale Cruyff Courts en 452 scholen met een Schoolplein14. We ondersteunen vele sportprojecten voor jeugd met een beperking. Wekelijks zijn meer dan 200.000 kinderen wereldwijd actief op een van de veldjes.

Vorig jaar hebben we onze doelen tot en met 2020 vastgesteld, je ziet ze hieronder. Het aantal te bereiken kinderen hebben we al gehaald. Dat is heel goed nieuws, maar zijn we er dan? Zeker niet.

JCF-Jaarverslag-2018-Infographics-670px-13.png#asset:10187

We gaan voor impact op de lange termijn, en maken verschil op basis van onze Cruijffiaanse waarden. Het gaat dus niet per se om groter of meer, maar om met elk initiatief onze doelstelling te onderstrepen: kinderen helpen een stap in hun ontwikkeling te maken. Daarbij mag geen kind buitenspel staan. We willen onze impact internationaal vergroten. Dit willen we bereiken door de inhoud van onze projecten te bewaken, en in te spelen op nieuwe inzichten die naar voren komen uit onderzoek naar het effectief inzetten van sport bij jeugd. Waar het kan, versterken we door samen te werken met andere organisaties. In de keuze van de projecten richten we ons vooral op kwetsbare kinderen en de duurzaamheid van een project. Wij gaan ervoor. Doe je mee?