“Alleen kun je het niet, je moet het samen doen.” Het is één van onze favoriete quotes van Johan. Met die woorden sluiten we het boekjaar 2019 af. We doen het samen, altijd positief en met daadkracht en op basis van de Cruijffiaanse waarden.

Ons meerjarenbeleidsplan loopt tot en met eind 2020. In 2020 maken we een meerjarenplan voor de twee jaar daarna. Het jaar 2022 markeert ons 25-jarig jubileum. Maar zover is het nog niet. We bouwen voort met bestaande projecten en ontwikkelen nieuwe projecten. Altijd relevant voor de doelgroep, passend bij maatschappelijke vraagstukken. Die op een nieuwe, eigenwijze, simpele en logische manier een verschil maken voor (kwetsbare) kinderen. Die ruimte geven aan kinderen. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren.


Leefbaarheid, beter met elkaar omgaan, persoonlijke ontwikkeling om kinderen hun talenten te leren kennen, hen voor te bereiden op een volwaardige plek in de maatschappij, en iedereen er bij betrekken. Dat zijn de thema’s die bijdragen aan een betere wereld. Daaraan leveren onze projecten een belangrijke bijdrage. Dat doen we door jeugd te laten bewegen en door ze ruimte te geven. Maar dat kunnen we niet alleen. We blijven de verbinding zoeken met sterke partners om mee samen te werken. Dat kunnen scholen of verenigingen zijn, maar ook overheden en bedrijven. Doe je mee?