Wereldwijd zijn er 262 Cruyff Courts in 21 landen, waarvan 46 Speciale Cruyff Courts. Er zijn meer dan 500 scholen met een Schoolplein14 en we ondersteunen vele sportprojecten voor jeugd met een beperking. Op 98% van de Cruyff Courts ontstaan vriendschappen tussen kinderen van verschillende etnische achtergronden en op 100% van de Speciale Cruyff Courts krijgen de gebruikers meer vertrouwen in wat ze fysiek aankunnen. Cijfers waar we trots op zijn! De projecten zijn niet alleen getalsmatig een succes, ook de effectiviteit wordt erkend.

Om het succes van ons werk nog beter uit te kunnen dragen, blijven we de effecten van onze initiatieven meten, onderzoeken en evalueren. Recent onderzoek van USBO advies en Substance laat zien dat het creëren van ruimte voor kinderen zorgt voor ontwikkeling, verbinding en meer zelfvertrouwen.

WAAR DE CRUYFF FOUNDATION VOOR ZORGT

• Kennismaking met sport
• Contact tussen kinderen en jongeren
• Een veilige speelplek, betekenisvolle ervaringen
• Als kinderen dit leuk vinden, kan dit leiden tot persoonlijke ontwikkeling en meer sociale cohesie.


DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

De Cruyff Foundation draagt bij aan deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties

JCF-Jaarverslag-2018-Infographics-670px-04_190806_133413.png#asset:10180