• Ruim 50.000 kinderen en jongeren met een beperking krijgen wekelijks de kans om te bewegen, ongeacht niveau of handicap.
  • We ondersteunen sportbonden en gehandicapten-sportprojecten voor kinderen en jongeren met materiaal, middelen en kennis.
  • Wereldwijd zijn er 48 Speciale Cruyff Courts voor kinderen met een beperking.
  • Wereldwijd zijn er 93 Schoolpleinen14 binnen het speciaal onderwijs.
Cijfers_gehandicaptensport_2018-02.png#asset:11272

WAAR SPORTPROJECTEN VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING VOOR ZORGEN:

  • Zichtbaarheid van sportende kinderen en jongeren met een beperking, en dat kan leiden tot meer respect.
  • Meer kennis over sport voor kinderen met een beperking.
  • Stimuleren van talent, en dat zorgt voor ontwikkeling en meer vertrouwen in fysieke mogelijkheden in het dagelijks leven.

Bron: De impact van de Cruyff Foundation

Frame-voetbal-1.jpg#asset:10266

WAAR EEN SPECIAAL CRUYFF COURT VOOR ZORGT:

  • Bewoners en professionals bij speciaal onderwijs, zorginstellingen en jeugdhulpinstellingen waarderen de buitenruimte meer dan voorheen.
  • Meer aanbod van leuke en uitdagende sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking.
  • Professionals krijgen beter zicht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Bron: De impact van de Cruyff Foundation

Juist voor kinderen en jongeren met een handicap is sport en bewegen belangrijk. Door sport krijgen ze zelfvertrouwen, worden ze fitter, leren ze samen te werken en ontwikkelen ze vriendschappen. Helaas is het voor deze groep niet altijd gemakkelijk om een sport te beoefenen. Er is nog weinig aanbod en de sport- en spelmaterialen zijn vaak duur. Met verschillende organisaties spannen we ons in dat te veranderen. De focus ligt hierbij op de thema’s sportstimulering en talentenprogramma’s.

JCF-Jaarverslag-2018-Infographics-670px-06.png#asset:10184