Juist voor kinderen en jongeren met een handicap is sport en bewegen belangrijk. Door sport krijgen ze zelfvertrouwen, worden ze sterker en fitter. Ze leren samenwerken en sluiten vriendschappen.

De focus ligt op:

  • Speciale Cruyff Courts en Schoolplein14: bij zorginstellingen, Speciaal Onderwijs en/of revalidatiecentra.
  • Sportmaterialen en sportrolstoelen.
  • Sportstimulering en talentprogramma’s.

SPORTPROJECTEN VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING ZORGEN VOOR:

  • Meer zichtbaarheid van sportende kinderen en jongeren met een beperking. Dat kan leiden tot meer respect en ontmoetingen.
  • Meer kennis over sport voor kinderen met een beperking.
  • Stimuleren van talent, en dat zorgt voor ontwikkeling en meer vertrouwen in fysieke mogelijkheden in het dagelijks leven.

Bron: De impact van de Cruyff Foundation

De sporten die wij hebben ondersteund in 2019

De doelgroepen

De locaties


WAAR EEN SPECIAAL CRUYFF COURT VOOR ZORGT:

Naast Cruyff Courts in de wijken, realiseren we Speciale Cruyff Courts bij instellingen en/of scholen voor kinderen met een beperking. Deze veldjes zijn aangepast op basis van wat deze kinderen en jongeren nodig hebben. Om dat Cruyff Court maximaal te benutten, wordt samen met therapeuten en docenten gekeken of het veldje een centrale plek kan innemen in het les- en behandelprogramma. Samen met de professionals wordt ook bepaald hoe het Cruyff Court het beste aangepast kan worden. Bijvoorbeeld door de ondergrond geschikt te maken voor rolstoelen. Wereldwijd zijn er 46 Speciale Cruyff Courts: in Nederland (43), Brazilië (1) en Spanje (2). En we pakken door, want de voorbereidingen voor een Speciaal Cruyff Court in het Japanse Tokio zijn in volle gang. Dit Cruyff Court wordt rondom de Paralympische Zomerspelen geopend.