Nog steeds vind je in Nederland en Spanje de meeste projecten. Maar ook buiten deze landen zijn we lekker bezig: zoals in het Verenigd Koninkrijk, Maleisië en Zuid-Afrika. We knallen door en willen onze internationale projecten meer met elkaar te verbinden. Verschillende olievlekken creëren en daarmee het belang van bewegen voor jeugd wereldwijd op de kaart te zetten.


VERENIGD KONINKRIJK

Sinds 2008 zijn we actief in het Verenigd Koninkrijk. In het VK is er letterlijk behoefte aan ruimte om kinderen en jongeren actief te krijgen. Grote steden als Liverpool, Aberdeen en Londen kennen veel achterstandswijken en weinig ruimte om te bewegen. Het aantal kinderen met obesitas groeit en er is veel jeugdcriminaliteit. De Britten zien de kracht van de Cruyff Courts (we tellen er 8) en de eerste Speciale Cruyff Courts zijn in voorbereiding. Great! Om de projecten goed neer te zetten, is team VK daarom uitgebreid. Voor onze projecten in het VK mogen we rekenen op de steun van spelers van de People’s Postcode Lottery. Alle VK-samenwerkingspartners zien het belang van Creating Space. De positieve kanten ervan: gezondheid, plezier, talent ontwikkelen en samen bezig zijn. En de noodzaak: de negatieve effecten die kinderen ervaren als ze te weinig bewegen. Evaluaties laten zien dat het goed lukt: bewoners zijn positiever over hun wijk sinds het Cruyff Court er is. Ook worden op de Cruyff Courts nieuwe vriendschappen gesloten, (juist) ook tussen kinderen met verschillende sociaaleconomische achtergronden.

ZUID-AFRIKA

Er zijn in Zuid-Afrika al 5 Cruyff Courts die heel intensief worden gebruikt en echt als dorpshart tellen. Er zijn door Ndlovu Care Group al 2 Child Care Centers gestart waarbij de Cruyff Foundation een Cruyff Court beschikbaar heeft gesteld. Nieuwe initiatieven worden daar omheen gebouwd. Dankzij de opbrengsten van Koken met een Doel 2018 komt er nog een derde Child Care Center bij in Tafelkop.

MALEISIË

In Maleisië staat de teller al op 6! We richten ons op plekken waar het voor kinderen niet vanzelfsprekend is dat ze kunnen sporten. Zoals bijvoorbeeld in de achterstandswijken van Kuala Lumpur en de rurale gebieden in Kelantan. Doel is om samen met lokale partner Yayasan Hasanah 15 veilige speelplekken te creëren.

Zijn we er dan? Zeker niet. Je vindt onze projecten ook in Zuid-Amerika en Zweden en ook op de Griekse eilanden Lesbos en Samos komt de Cruyff Foundation in actie. Of het nou om (Speciale) Cruyff Courts of Schoolplein14 gaat, voor ieder internationaal project geldt dat we intensief samenwerken met lokale partners. In alle landen waar projecten zijn, werken we op basis van een internationale strategie.