Sponsorhuis

sponsorhuis.png#asset:1919


Naast inkomsten vanuit het sponsorhuis ontvangt de Cruyff Foundation eenmalige giften van organisaties en particulieren. Daarnaast genereert zij geld via fondsenwervende evenementen.