JCS-Infographics-Website-670px_20.png#asset:6926


Gehandicaptensport

Juist voor kinderen met een handicap zijn bewegen en sporten extra belangrijk. Niet alleen voor hun gezondheid, maar ook om anderen te ontmoeten. Door te sporten leren kinderen met een handicap wat ze wél kunnen; ontdekken ze hun talenten en krijgen ze zelfvertrouwen. Zo helpen we ze vooruit.

De Cruyff Foundation wil dat ieder kind mee kan doen, ook kinderen met een beperking. Maar voor deze kinderen is het niet gemakkelijk om een sport te beoefenen, omdat het aanbod klein is en de benodigde materialen duur. Vaak is het ook nog lastig om bij de sportaccommodatie of club te komen. Slechts 29 procent van de kinderen met een beperking kan spelen en sporten. Voor kinderen zonder beperking is dat percentage 59. De Cruyff Foundation wil dit percentage verhogen.

Met verschillende organisaties proberen we het sportaanbod voor kinderen met een beperking te verbreden en toegankelijker te maken. Binnen de breedtesport doen we dat op het gebied van sportvoorzieningen en sportstimulering met zowel financiële als strategische ondersteuning. De Cruyff Foundation biedt getalenteerde kinderen de kans zich verder te ontwikkelen door samenwerkingen met sportbonden.

Geraadpleegde onderzoeken: (On)beperkt Sportief 2013, Mullier Instituut

JCS-Infographics-Website-670px_7.png#asset:6913


2017

In totaal hebben we de gehandicaptensport ondersteund met een bedrag van bijna € 1,4 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over Speciale Cruyff Courts, samenwerkingen met sportbonden, projecten in Nederland en projecten in het buitenland.

Projecten

209 ontvangen projectaanvragen, waarvan 142 vanuit Nederland en 67 uit het buitenland. Hiervan zijn 41 projecten goed gekeurd.

Speciale Cruyff Courts en Schoolplein14

In 2017 realiseerden we vier nieuwe Speciale Cruyff Courts, waarvan drie in Nederland en één in Zuid- Afrika. Ook realiseerden we vijftien nieuwe Schoolpleinen14 binnen het Speciaal Onderwijs.