JCS-Infographics-Website-670px_17.png#asset:6923

Cruyff Courts

Buiten spelen, even een balletje trappen op straat… Het kan bijna niet meer. Het is te vol en te onveilig. Als we kinderen meer willen laten bewegen moeten we zorgen voor plekken waar ze veilig terecht kunnen. Dat zijn de Cruyff Courts: ontmoetingsplekken waar kinderen zonder gevaar samen spelen, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en meemaken hoe het is om te winnen of te verliezen. Allemaal ervaringen die ze fysiek en mentaal sterker maken.


JCS-Infographics-Website-670px_3.png#asset:69092017

  • Veertien nieuwe Cruyff Courts, waarvan twee in Nederland, twee in Maleisië, zes in Spanje, één in Engeland, één in Schotland, één in Zuid-Afrika en één in Madurodam.
  • 22 Cruyff Courts vervangen in Nederland (in samenwerking met Nationale Postcode Loterij) en één in Zuid-Afrika.

Daarmee komt het totaal aantal Cruyff Courts in de wijken op 193. Er liggen 49 Cruyff Courts buiten Nederland: zeventien in Spanje, vijf in Engeland, vijf in Zuid-Afrika, vier in Maleisië en achttien in overige landen.


JCS-Infographics-Website-670px_5.png#asset:6911Speciale Cruyff Courts

Naast Cruyff Courts in wijken, realiseren we ook Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een beperking. Dit zijn Speciale Cruyff Courts die worden aangepast aan de behoefte van deze kinderen, bijvoorbeeld door de ondergrond geschikt te maken voor rolstoelen.

2017

Vier nieuwe Speciale Cruyff Courts, waarvan drie in Nederland en één in Zuid-Afrika. Daarmee komt het totaal aantal Speciale Cruyff Courts op 43. Er liggen vier Speciale Cruyff Courts buiten Nederland. Eén in Zuid-Afrika, één in Brazilië en twee in Spanje.


JCS-Infographics-Website-670px_4.png#asset:6910Cruyff Coaches & Heroes of the Cruyff Courts

Heroes of the Cruyff Courts is een project dat bestaat uit twee onderdelen. Allereerst is het een programma waar jongeren leren (evenementen) te organiseren, daarnaast is het Cruyff Court 6 vs 6 kampioenschap onderdeel van het programma. Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren een rolmodel, een Hero, te laten zijn voor hun wijk, en ze langdurig betrokken te houden bij het Cruyff Court.

2017

  • Drie reguliere cursussen tot Cruyff Foundation Coach, twee in Nederland, één in Spanje. Daarnaast één cursus met deelnemers van diverse asielzoekerscentra (AZC’s) in het kader van de Cruyff Foundation on Tour.
  • 52 nieuw opgeleide Cruyff Foundation Coaches, waarvan 35 reguliere Coaches en vijftien op AZC’s. Twee Coaches gingen aan de slag op een Speciaal Cruyff Court.

Daarmee komt het totaal aantal opgeleide Cruyff Foundation Coaches op 346 wereldwijd.

  • 75 Heroes of the Cruyff Courts projecten, waarvan 57 in Nederland en België, vier in Engeland, zeven in Spanje, één in Brazilië en één in Argentinië.
  • Er namen 732 jongeren (14-21 jaar) deel aan Heroes of the Cruyff Courts.

Daarmee komt het totaal aantal Heroes of the Cruyff Courts projecten op 127 wereldwijd, waar we ruim 1000 jongeren mee hebben bereikt.