Jcf Heroes Karin 02 Lr Png

Als adviseur vrijetijdsbesteding en ontwikkeling bij De La Salle wil Karin zoveel mogelijk mensen van binnen deze woon-, werk- en leerlocatie voor kwetsbare kinderen verbinden met de bewoners uit de omliggende wijken.

'De La Salle is een woon-, werk-, en leerlocatie voor kwetsbare kinderen en jongeren tussen de 6 en 23 jaar. Zo benoem ik het graag, want je hebt ook de officiële naam: orthopedagogisch behandelinstituut voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met gedragsproblematiek of psychiatrisch probleem. Ik hou het graag op kwetsbare doelgroep.

Ik ben adviseur vrijetijdsbesteding en ontwikkeling, binnen mijn werk ben ik onder andere verantwoordelijk voor het Cruyff Court dat wij hier in Boxtel hebben. Mijn doel? Zoveel mogelijk verbinden! Het Cruyff Court ligt dan wel op ons terrein, maar dat betekent niet dat wij daar als enige gebruik van mogen maken. Ik probeer de omliggende wijken en scholen te betrekken. Sportverenigingen en de reguliere scholen uit de buurt spelen bijvoorbeeld ook mee aan Cruyff Courts 6 vs 6 op ons Cruyff Court. In maart werd er voor de vijfde keer het Cruyff Courts 6 vs 6 toernooi georganiseerd. De kinderen van De La Salle en Boxtel zijn altijd enorm enthousiast over dit toernooi. Meedoen is belangrijker dan winnen, plezier straalt van hun af!

Met een ander project bekijken wij samen met het Vada college uit Boxtel hoe wij jongeren kunnen koppelen aan studenten en ouderen, zodat ze met z’n drieën bijvoorbeeld boodschappen gaan doen. Een win-win-win situatie: de student leert met twee verschillende doelgroepen te werken, onze jongeren zijn van betekenis door samen boodschappen te doen en ouderen krijgen de kans op een sociaal uitstapje. Maar vooral dat ze samen met elkaar in contact komen en (meer) begrip voor elkaar krijgen. Bovendien kan zo ieder zijn eigen kennis overdragen. Dit is een mooie verbinding tussen verschillende generaties, van jong en oud en iedereen doet zo volwaardig mee!

Op dit moment ben ik in contact met Buurtsport Boxtel en de diverse wijkorganen om samen te werken voor het organiseren van activiteiten naar Cruyff Courts 6 vs 6 en Heroes of the Cruyff Courts. Ons doel: dat iedereen mee mag doen en niemand aan de zijlijn hoeft te staan.'

Heroes of the Cruyff Court

Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren een rolmodel te laten zijn voor hun wijk en ze langdurig betrokken te houden bij zowel de wijk als het (Speciale) Cruyff Court. Met het project worden Cruyff Foundation Coaches zoals Karin opgeleid, die vervolgens jongeren in de wijk begeleiden om een sportevenement te organiseren voor kinderen in de wijk of in dit geval kinderen in de zorginstelling bij het Speciale Cruyff Court. Door het organiseren van evenementen krijgen jongeren de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen én worden ze uitgedaagd iets te ondernemen wat nieuw voor hen is.