Wilt u ondersteuning aanvragen voor een sport- of spelproject voor gehandicapte jeugd? Dan kunt u een aanvraag indienen middels het invullen van het aanvraagformulier. In het formulier worden vragen gesteld over de opzet van het project, de doelgroep en de kosten. Zorg dat u de juiste bestanden bij de hand hebt voor het indienen van een aanvraag. U dient de volgende documenten toe te voegen:

 • KVK uittreksel
 • Begroting
 • Projectplan
 • Jaarverslag indien beschikbaar

Binnen 2 maanden na de aanvraag wordt er persoonlijk of schriftelijk contact met u opgenomen.

Heeft u vragen over de projecten die de Cruyff Foundation ondersteunt? Neem dan contact op.

Criteria

De criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling van een sport- of spelproject voor gehandicapte jeugd zijn als volgt:

 • De doelstelling van het project komt overeen met de doelstelling van de Cruyff Foundation
 • Projecten zijn gericht op het stimuleren van actieve deelname van kinderen in sport- en spelactiviteiten
 • Projecten zijn gericht op minder kansrijke jeugd en/of jeugd met een beperking
 • Er gaat speciale aandacht naar projecten voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking
 • De voorkeur gaat uit naar projecten gericht op jeugd t/m 18 jaar
 • De voorkeur gaat uit naar aanvragen met een lange termijn perspectief, met uitzicht op onafhankelijke voortzetting
 • De steunvragende organisatie is ondernemend en actief betrokken bij het project
 • Een subsidieaanvraag wordt minimaal twee maanden voor aanvang van het project ingediend
 • Het project kent een bredere groep als doelgroep. De Cruyff Foundation steunt geen aanvragen die gericht zijn op individuen

Interesse in een Speciaal Cruyff Court

Heeft u interesse in een Speciaal Cruyff Court? Omdat de wensen ten aanzien van een Cruyff Court per instelling verschillen, komen we graag met u in contact. U ontvangt binnen 3 weken een reactie van ons om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, ook qua financiering. Heeft u vragen over de Speciale Cruyff Courts? Ook dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.