"Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn'', zei Johan Cruijff eens. Hierop bedacht de Cruyff Foundation een relatief simpele oplossing: Schoolplein14. Met Schoolplein14 wordt het schoolplein weer aantrekkelijk gemaakt, door in samenwerking met de school en haar leerlingen lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Met een kleurrijk plein worden kinderen uitgedaagd om spelletjes te spelen buiten, zodat ze op een natuurlijke manier in beweging blijven. Enkele voorbeelden waarmee je het Schoolplein14 kan inrichten zijn een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur. De Cruyff Foundation geeft basisschoolkinderen uit zowel het reguliere als speciale onderwijs de ruimte om te spelen tijdens en na schooltijd.

Naast de kleurrijke inrichting op het schoolplein, zorgt Schoolplein14 er ook voor dat je zoveel mogelijk uit het plein kunt halen met onder andere een voorbereidend lespakket, een sportpakket, spellenbox en 14-regelbord. Lees er alles over op de pagina Schoolplein14 traject.

SPELLENBOX

Scholen ontvangen bij hun Schoolplein14 een spellenbox. Dit is een kaartenbak gevuld met ruim 90 speelkaarten waarop spellen staan omschreven welke op de coatings gespeeld kunnen worden. De kaarten zijn visueel vormgegeven zodat leerlingen zelfstandig met de kaarten aan de slag kunnen.

3 B  Spellenbox

SPORTPAKKET

Naast de coatings, ontvangen deelnemende scholen ook een sportpakket & spellenbox met sport- en spelmaterialen die zij kunnen gebruiken op hun Schoolplein14, aangepast aan de gekozen coatings. Het idee hierachter is dat dit het gebruik van het plein stimuleert en intensiveert. Het pakket bestaat onder andere uit: ballen, krijt, pionnen en springtouwen.

Ook Coach hesjes vormen een belangrijk onderdeel van het pakket. Met deze hesjes kan de school Coaches aanwijzen: leerlingen die op bepaalde momenten extra verantwoordelijkheid hebben op het schoolplein. Bijvoorbeeld het organiseren van een spel of zorgen dat er netjes wordt omgegaan met de materialen.

SCHOOLPLEIN14 BINNEN HET SPECIAAL ONDERWIJS

Schoolplein14 is ook geschikt voor het speciaal (basis) onderwijs. Een kwart van alle Schoolpleinen14 ligt bij het speciaal onderwijs. Schoolplein14 brengt naast uitdaging ook meer structuur aan op het plein en dat is voor deze doelgroep erg belangrijk. Voor het speciaal onderwijs is een extra coating toegevoegd (boccia) specifiek gericht op kinderen met een beperking. Ook is het bord met de 14 regels van Johan Cruijff uitgevoerd in pictogrammen en/of in braille.