Cruyff Court aanvragen

Heeft u interesse in een Cruyff Court? Dan kunt u een aanvraag indienen middels het invullen van het aanvraagformulier. In het formulier worden vragen gesteld over het waarom van een Cruyff Court, de beoogde locatie en de betrokken partijen op het gebied van financiering, begeleiding en activering. Binnen 3 weken na de aanvraag wordt er contact met u opgenomen.

Criteria voor uw aanvraag

De criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling of een locatie in aanmerking komt voor een Cruyff Court is als volgt:

 • Een Cruyff Court moet een meerwaarde in de buurt hebben
 • Een Cruyff Court wordt medegefinancierd door gemeenten, corporaties, partners en/of lokale bijdragen
 • Een Cruyff Court is eigendom en in beheer van de gemeente
 • Er moet draagvlak zijn in de wijk, zowel onder bewoners als onder organisaties in de wijk
 • Het Cruyff Court moet een centrale plek in wijk zijn of kunnen worden
 • Het veldje moet bijdragen aan de beperkte sportmogelijkheden voor de jeugd
 • Op een Cruyff Court is sport niet alleen het doel, maar ook een middel om thema’s zoals sociale verantwoordelijkheid, integratie, samenspelen, normen en waarden aan te kaarten;
 • Het Cruyff Court gaat onderdeel uitmaken van een multifunctionele omgeving
 • Er wordt een Cruyff Foundation Coach opgeleid, die minimaal 1x per jaar Heroes of the Cruyff Courts draait met lokale jongeren
 • Om deze thema’s optimaal te benutten is minimaal 6 uren sociaal beheer (activiteiten of toezicht) per week op het Cruyff Court noodzakelijk
 • De gemeente geeft aan hoe zij de sociale programmering i.s.m. bewoners en organisaties in de wijk de komende jaren vorm gaat geven
 • De gemeente geeft aan hoe zij de samenwerking met alle participanten gaat evalueren

Speciaal Cruyff Court

Heeft u interesse in een Speciaal Cruyff Court? Omdat de wensen ten aanzien van een Cruyff Court per instelling verschillen, komen we graag met u in contact. U ontvangt binnen 3 weken een reactie van ons om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, ook qua financiering. Heeft u vragen over de Speciale Cruyff Courts? Ook dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.