Contactformulier Schoolplein14

Schoolplein14 aanvragen

Een Schoolplein14 kost in totaal €8.000. De kosten hiervan zijn een gezamenlijke inspanning. Vaak zijn er derde partijen die de school steunen bij de financiering. Enkele mogelijkheden hiervoor zijn:

  • Het benaderen van uw gemeente, schoolbestuur of lokale bedrijven die graag iets terug doen voor de omgeving waar zij gevestigd zijn
  • Het organiseren van fondsenwervende acties zoals een sponsorloop of een flessenactie

Is uw Schoolplein14 al gefinancierd?

Dan kunt u een aanvraag indienen middels het invullen van het aanmeldformulier. In het formulier worden vragen gesteld over het sportbeleid van uw school, de omgeving en cofinanciering. Binnen twee weken na de aanvraag wordt er contact met u opgenomen.

Interesse maar uw Schoolplein14 nog niet gefinancieerd?

Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via het contactformulier aan de rechterkant van deze pagina. De Cruyff Foundation heeft, dankzij fondsenwervende evenementen en samenwerkingen met gemeenten, regelmatig de mogelijkheid om een Schoolplein14 aan te bieden met een aanzienlijk lagere eigen bijdrage voor de school.

Criteria

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling of een school in aanmerking komt voor een Schoolplein14:

  • Schoolplein14 is toegankelijk voor basisscholen in zowel regulier- als speciaal onderwijs (4 t/m 13 jaar).
  • Schoolplein14 moet binnen een jaar zijn gerealiseerd.
  • De school moet in staat zijn om (gedeeltelijk) het bedrag te financieren. Minimaal €2.000,-.
  • Het schoolplein moet gedeeltelijk of geheel bestraat zijn. Het aanbrengen van de coating kan alleen op een verharde vlakke ondergrond.
  • De school is verplicht deel te nemen aan het startpakket.
  • Het startpakket moet uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst bij de Cruyff Foundation binnen zijn.
  • Op verzoek van de Cruyff Foundation werkt de school mee aan evaluaties en onderzoeken naar het gebruik van de coatings en het effect van Schoolplein14 op aspecten als gezondheid, bewegen, sociale veiligheid en pestgedrag.

Bij aanmelding voor een Schoolplein14 gaat een school akkoord met de spelregels ‘uitwerking afspraken Schoolplein14’.

Heeft u vragen over Schoolplein14? Neem dan contact met ons op.