JCS-Infographics-Website-670px_18.png#asset:6924

Schoolplein14

‘Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn,’ zei Johan Cruijff eens. Daarvoor bedacht de Cruyff Foundation een relatief simpele oplossing. Met een Schoolplein14 stimuleren we kinderen op basisscholen om samen te sporten en te spelen tijdens en na schooltijd

Met Schoolplein14 worden schoolpleinen leuker en uitdagender. Door coatings op de grond en muur worden een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal aan gebracht. Naast de aanpassingen aan het speelplein ontvangen scholen ook een voorbereidend lespakket, een sportpakket, spellenbox en een 14-regelbord. Leerlingen en leerkrachten waarderen het schoolplein positiever na de realisatie van Schoolplein14 en geven aan dat de coatings bijdragen aan een veilige en positieve sfeer op het schoolplein.

2017

83 nieuwe scholen kregen een Schoolplein14, waarvan 79 in Nederland en vier in Spanje. Daarmee komt het totaal aantal Schoolpleinen14 wereldwijd op 407, waarvan drie in de UK en negentien in Spanje.

Schoolplein14 binnen het Speciaal Onderwijs

Een kwart van alle Schoolpleinen14 ligt bij het Speciaal Onderwijs. Voor deze doelgroep is een extra coating toegevoegd (boccia) specifiek gericht op kinderen met een beperking. Ook is het bord met de 14 regels van Johan Cruijff uitgevoerd in pictogrammen en/of in braille. Schoolplein14 brengt naast uitdaging ook meer structuur aan op het plein en dat is voor deze groep kinderen belangrijk.

2017

Vijftien Schoolpleinen14 werden aangelegd bij locaties voor kwetsbare doelgroepen, binnen het speciaal onderwijs of bij asielzoekerscentra.

Daarmee komt het totaal van Schoolpleinen14 bij scholen voor Speciaal Onderwijs, zorglocaties en asielzoekerscentra op 88, waarvan 82 in Nederland en zes in Spanje.


JCS-Infographics-Website-670px_6.png#asset:6912