Gepubliceerd op 20 mei 2020

Het investeren in sport is nu nóg noodzakelijker om ongezonde maatschappij te veranderen. Zoals premier Rutte gisteren in zijn persconferentie vertelde, heeft het wegvallen van sport grote gevolgen. De mentale gezondheid kan verslechteren. Wij pleiten voor meer mogelijkheden voor buurtsportwerkers en welzijnswerkers, want zij maken het verschil voor sport in de openbare ruimte.

En dat is zeker niet het enige: mensen worden ongezonder, hebben minder sociale contacten en er ontstaan nog grotere kloven tussen verschillende doelgroepen. Ook het risico op ziektes neemt toe. De coronacrisis legt dit pijnlijk bloot.

Niels Meijer, directeur van de Cruyff Foundation: “De impact van sport en bewegen is niet direct tastbaar. De impact is vaak pas terug te zien op de lange termijn. Daarom lijkt het minder urgent en dat is een groot gevaar. Het wordt tijd dat we niet alleen ons geld en energie steken in het blussen van het huis, maar juist in het voorkomen dat het huis in brand vliegt.”

Meer inzet nodig
In deze tijd neemt het ongeorganiseerd sporten en bewegen toe. Dit vraagt om meer inzet in de wijk: coördinatie op de platformen in de wijk om alles in goede banen te leiden en de 1,5 meter maatregelen te kunnen blijven waarborgen. Expertise om kinderen, jongeren en ouderen veilig te laten bewegen. Helemaal gedurende deze zomer, waarin tienduizenden kinderen en jongeren in achterstandswijken niet op vakantie gaan, scholen weer dicht zijn, de verenigingen weer voor een groot deel zullen sluiten en jongeren de straat op gaan, op zoek naar dingen om te doen. De inzet in de wijk was al een uitdaging voor de uitbraak van het coronavirus en is nu alleen maar groter geworden.

Het werk van onze buurtsportcoaches en jongerenwerkers is zó belangrijk om kwetsbare doelgroepen te bereiken en te activeren door middel van sport. En dat belang wordt door velen zwaar onderschat, aldus Niels: “Een klas zonder leraar is chaos. Een team zonder coach is ondenkbaar. En de inzet van coaches en welzijnswerkers in de wijk is essentieel!”

Cruciale rol in de wijk
Buurtsportcoaches en jongerenwerkers hebben een belangrijke signaleringsfunctie in de openbare ruimte. Ze zorgen voor meer begeleide activiteiten en zorgen dat de verschillende doelgroepen verspreid kunnen sporten, zodat de risico’s op het overdragen van het coronavirus minimaal blijven. Hun aanwezigheid zorgt voor een positieve sfeer, waardoor jeugd terug blijft komen en minder snel zal vervallen in de depressiviteit die nu op de loer ligt. De soms kwetsbare jongeren versterken juist hun mogelijkheden en verantwoordelijkheid en het aantal overtredingen neemt af met buurtsportcoaches en jongerenwerkers in de buurt.

Activiteiten in openbare ruimte lopen gevaar
De afgelopen jaren is er meer waardering gekomen voor zowel de buurtsportcoaches als de jongerenwerkers. Dat is waardevol, maar brengt op dit moment ook risico’s met zich mee. Ze worden overvraagd, met als gevolg een enorme werkdruk die het waarborgen van de georganiseerde activiteiten voor de jeugd in het geding brengen. Daarom is het– nu de jeugd weer buiten mag sporten – ontzettend belangrijk dat zij aanwezig kunnen zijn en blijven in de wijken.

Wij pleiten voor meer waardering en mogelijkheden voor de buurtsportcoaches en welzijnswerkers. Meer middelen en meer inzet. Nu, maar ook na dit coronatijdperk. Zij maken het verschil!