Gepubliceerd op 2 november 2023

Op woensdag 1 november is het derde Cruyff Court Plus in Apeldoorn officieel geopend. Samen met de gemeente Apeldoorn zouden er drie 'Plus' Courts gerealiseerd worden en dat is nu met de laatste opening van van Cruyff Court Plus Sprenkelaar voltooid. Dit is dus het derde Cruyff Court Plus van Apeldoorn, maar pas het vierde wereldwijd. Vrij bijzonder dus!

''Alleen kun je niets, je moet het samen doen''. Een bekende quote van Johan Cruijff die volgens Desmond Post, Project Manager bij de Cruyff Foundation, het best de samenwerking met gemeente Apeldoorn beschrijft. Dit geldt zowel voor de samenwerking met de gemeente zelf, als met de buurtbewoners van Apeldoorn. Wat een Cruyff Court Plus zo bijzonder maakt, is dat voor deze Courts de behoeften van de kinderen, jongeren en lokale partijen uit de buurt meegenomen worden.

Free APD15590 2

Dit resulteerde in een fantastisch multifunctioneel Cruyff Court waarbij niet alleen sprake was van een voetbalveld, maar er ook gebruik gemaakt kan worden van een volleybalveld, 3X3 basketbalveld, teqball tafel (teqball is een combinatie tussen voetbal, tafeltennis en voetvolley), schaaktafels en speelelementen. Het basketbalveld zal nog een prachtige, kleurrijke graphic van Johan Cruijff krijgen op het asfalt. Tijdens de opening waren de aanwezige kinderen de eerste die het ontwerp konden bewonderen.

Free APD15589

Niels Meijer, directeur van de Cruyff Foundation, gaf aan ook erg blij te zijn met de samenwerking: ''De Cruyff Foundation richt zich op kinderen en jongeren voor wie sport niet vanzelfsprekend is. We merken dat er bij gemeentes behoefte is aan dit nieuwe concept waarbij buitenruimte samen wordt ingericht en gebruikt en de wensen van jong én oud worden meegenomen”.

“Plekken zoals dit om te spelen, sporten en elkaar ook te ontmoeten zijn super belangrijk in een wijk. Bewegen en sporten is natuurlijk in de eerste plaats leuk én gezond, maar ook de sociale kant is heel waardevol. Een plek als dit stimuleert dat kinderen en volwassenen uit de wijk elkaar hier treffen en elkaar ook beter leren kennen.” gaf wethouder sport Sunita Biharie vanuit gemeente Apeldoorn erg enthousiast aan.

Free APD15592 2

De wethouder van Apeldoorn opende het nieuwe Cruyff Court door samen met de kinderen uit de buurt het lint door te knippen. Sportservice Apeldoorn wist hierna, met behulp van de jongerenwerkers van Stimenz en lokaal top jeugdvoetballer Geronimo Londar, een toffe middag te organiseren voor de kinderen middels allerlei activiteiten. Er werd fanatiek gevoetbald, geconcentreerd gebasketbald, enthousiast gevolleybald en er werd kennisgemaakt met de teqball tafel. Dit alles maakte het tot een mooie opening van een Court!

Free APD15591