Gepubliceerd op 16 september 2021

De Cruyff Foundation is al sinds 2005 actief in Caribisch Nederland middels de Cruyff Courts en de sportprogramma’s, die op de velden draaien. Sinds deze week is daar weer een nieuw Cruyff Court bij, het Cruyff Court Boy Frans op Bonaire! Hiermee creëren we ook hier ruimte voor kids en jeugd om zich door sport en spel fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen

Cruyff Court Boy Frans ligt in Rincon, het oudste dorp in Caribisch Nederland. Het vormt samen met onder andere het schoolplein, de gymzaal, het honkbalveld en het stadion van Rincon, een multifunctionele sport- en spelomgeving voor alle inwoners in Rincon. Dat hier een hechte gemeenschap leeft, blijkt ook uit de betrokkenheid van vele mensen bij de ontwikkeling en activatie van het Cruyff Court en de omliggende voorzieningen. Samen met de basisschool, de lokale voetbalclubs, het wijkplatform, de wijkopbouw, sportorganisatie Indebon en het programma ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ van het ministerie van JenV worden er vanaf nu wekelijks activiteiten aangeboden voor alle kinderen van Rincon

Impact

De afgelopen jaren werd er hard gewerkt aan de komst van dit court. “‘Het doel is niet alleen om aan sport te doen, maar ook om rekening te houden met sociale verantwoordelijkheid, integratie, weten hoe met elkaar samen te spelen en ook om rekening te houden met normen en waarden tijdens het spel“ aldus James Kroon, gedeputeerde Sport van Openbaar Lichaam Bonaire.

Johan Cruijff

Susila Cruijff, de dochter van Johan Cruijff, was aanwezig bij de feestelijke opening: “Mijn vader wilde dat jongeren in beweging zijn, omdat sport zoveel met zich mee kan brengen! Dit court is zo welkom voor de jeugd hier”.

Dit Cruyff Court is door de Cruyff Foundation in samenwerking met het Ministerie van VWS, het Openbaar Lichaam Bonaire, de UEFA Foundation for Children en de Nationale Postcode Loterij, gerealiseerd.