Gepubliceerd op 18 september 2023

Namens de gezamenlijke sportsector en 10 miljoen sporters in ons land zal in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen campagne worden gevoerd. Onder de leus ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’ wordt er een oproep aan de politiek gedaan sport in te zetten voor een sterker Nederland. De Cruyff Foundation heeft een actieve rol in de totstandkoming van deze campagne en vraagt dan ook aandacht voor deze urgente boodschap.

Het is voor iedereen duidelijk dat sport een positief effect heeft op de samenleving. De sympathie voor de sector is groot. Toch wordt sport niet strategisch ingezet om de impact ervan optimaal te benutten bij grote maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de stijgende zorgkosten, toenemende polarisatie en kansenongelijkheid.

Tien miljoen mensen in ons land sporten wekelijks. Maar de sport staat onder druk; de sportdeelname in kwetsbare groepen loopt terug, de armoede neemt toe, er is minder ruimte om te sporten, er zijn te weinig vrijwilligers en medewerkers beschikbaar én sport ontbreekt in de beleidsnota’s die niet specifiek over sportbeleid gaan.

Sport als beleidsinstrument

De sportsector doet daarom in de volle breedte een dringend beroep op politici om sport en bewegen als serieus beleidsinstrument in te zetten. Op de beleidsterreinen gezondheidszorg en onderwijs, maar ook bij het inrichten van de publieke ruimte en het natuurbeleid. Sportprofessionals en sportlocaties die overdag minder gebruikt worden, kunnen bijvoorbeeld binnen het onderwijs worden ingezet. Zo stimuleer je jongeren, die sinds corona minder zijn gaan bewegen, op een laagdrempelige manier om te sporten. En ook de mogelijkheid om te sporten en bewegen in de directe omgeving – van fietsstraten tot jeu de boules banen - heeft een positief effect op de gezondheid en de sociale cohesie. Het lijkt logisch, toch komen de woorden sport en bewegen in het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid bijvoorbeeld nauwelijks voor.

Topsporters ontmoeten politici

Met de campagne ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’ zal de sportsector de komende periode, maar zeker ook na de verkiezingen volop zichtbaar zijn. Ook topsporters zetten zich in, onder andere door met lijsttrekkers in gesprek te gaan over sport. De campagne richt zich namens 10 miljoen sportende Nederlanders op politici en alle betrokkenen bij de toekomstige formatie en de schrijvers van het regeerakkoord.

Gezamenlijke sportsector

De campagne “Sport gaat niet vanzelf” is een initiatief van NOC*NSF, KNVB, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport ( hier is de Cruyff Foundation initiatiefnemer/onderdeel van), Sportkracht12 en Vereniging Sportbedrijven Nederland. En tot stand gekomen met medewerking van kennispartners Kenniscentrum Sport en Bewegen en Mulier Instituut.

De MOS

Niels Meijer, Algemeen Directeur van de Cruyff Foundation, is initiatiefnemer van de Maatschappelijke Organisaties in de Sport, de MOS. Kijk voor alle leden en meer informatie op Maatschappelijke organisaties sport.