Gepubliceerd op 8 september 2021

Cruyff Court Plus is een nieuw concept van de Johan Cruyff Foundation. Het woordje Plus is toegevoegd, omdat dit Cruyff Court 100% op maat gemaakt is en straks wordt gebruikt door jong én oud. En dat is echt anders dan bij reguliere Cruyff Courts.

Er is niet alleen een voetbalveldje geplaatst, maar de Cruyff Foundation heeft als kartrekker samen met de gemeente en lokale stakeholders, gekeken naar de totale buitenruimte en de behoeften van omwonenden in kaart gebracht. Teneinde een plek te creëren waar jong en oud kan bewegen, spelen of recreëren op een manier die zij willen. Het Apeldoorns Cruyff Court Plus Orden heeft de primeur en werd vandaag feestelijk geopend door Wethouder Nathan Stukker en Niels Meijer, Algemeen Directeur van de Cruyff Foundation.

“Deze plek is echt samen met de buurt tot stand gekomen. Scholen, jongerenwerkorganisaties en bewoners hebben meegedacht in de plannen. Het is prachtig om te zien hoe het hier allemaal samen komt” Nathan Stukker, Wethouder.

Metamorfose

Het Moriniveld in Apeldoorn heeft een metamorfose ondergaan! Naast het multi-functionele voetbalveld, het Cruyff Court, waar je ook op kan basketballen of volleyballen, ligt er nu een waanzinnige dansvloer waar je via je smartphone kan dansen op je eigen muziek, is er een klimmuur, een waterpunt, zijn er bankjes gekomen waar je even kan ontspannen en is er een verbinding tussen het verzorgingshuis en het winkelcentrum gelegd.

Continue programmering voor jong en oud

Tijdens de opening zijn er vandaag de hele dag hele dag activiteiten. In de ochtend voor de basisschoolkinderen, ’s middags voor omwonende jeugd en senioren. Van bootcamp, tot yoga, walking football en TikTok dansworkshops. De activiteiten die vanaf nu zullen plaatsvinden op en rondom het Cruyff Court Plus komen ook tot stand door overleg met de buurt.

“De Cruyff Foundation richt zich op kwetsbare kinderen en jongeren, maar we merken dat er bij gemeentes behoefte is aan dit nieuwe concept waarbij buitenruimte samen wordt ingericht en gebruikt en de wensen van jong én oud worden meegenomen” Niels Meijer, Algemeen Directeur van de Cruyff Foundation.

Fotografie: Bullet-Ray