De Johan Cruyff Foundation is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Statutaire naam: Stichting Johan Cruyff Foundation
RSIN: 805994762
Post- en bezoekadres:
Olympisch Stadion 5
1076 DE  AMSTERDAM
Telefoon: 020-3057766
Emailadres: info@cruyff-foundation.org

Doelstelling

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd vooruit door beweging. Juíst kinderen voor wie deze beweging wellicht niet vanzelfsprekend is. Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Het maakt ze fitter, het leert ze met elkaar om te gaan en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. We doen dit met projecten zoals Cruyff Courts, Schoolplein14 en sportprojecten voor kinderen met een beperking. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Het is namelijk overal ter wereld noodzakelijk om kinderen gezond te houden en om ze samen te laten leven in deze vaak complexe maatschappij. 

Wij willen kinderen:

 • Gezonder maken
 • Stimuleren om leefbaarheid te laten groeien
 • Meer zelfvertrouwen geven
 • Allemaal mee laten doen

Ons punt aan de horizon blijft: jeugd vooruit brengen door beweging. Kwaliteit en duurzaamheid staan daarbij voorop. Daarvoor moeten we wel focus aanbrengen waarbij er zowel intern als extern effectief en efficiënt gewerkt wordt. Keuzes maken is niet onze grootste kracht, want we willen zo graag alle kinderen bereiken. Maar onze aandacht voor de nabije toekomst zal extra gericht zijn op kwetsbare kinderen.

Namen van de bestuurders 

 • Pim Berendsen
 • Michael van Praag
 • Susila Cruijff
 • Carole Thate
 • Jeroen van Seeters
 • David Knibbe
 • Wim Ludeke
 • Carolien Gehrels

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Cruyff Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie VFI Goede Doelen).

De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Cruyff Foundation vond plaats door extern advies van de Hay Group. Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg (2016 in EUR) voor N.J.M. Meijer (1 FTE/12 mnd): EUR 73.267. Deze beloning bleef binnen de VFI-maxima. Het bestuur is actief op onbezoldigde basis. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Jaarverslagen

Zodra actuele jaarverslagen en jaarrekeningen beschikbaar zijn, worden deze op onze website gepubliceerd.

Balans en Staat van Baten en Lasten

Deze zijn terug te vinden in de jaarrekening van 2016

Balans en Staat van Baten en Lasten voorzien van tekst 

Voor de uitgebreide jaarrekening verwijzen we u graag naar de jaarverslagen.