La Fundació Cruyff està treballant per aconseguir una societat millor i més sostenible mitjançant el llançament de projectes per a nens amb i sense discapacitats. Ens assegurem que els nens tinguin un desenvolupament adequat i sa. L'impacte dels Cruyff Courts fins al moment:

• 201 Cruyff Courts
• 44 Cruyff Courts Especials
• En 20 països
• 186 Coaches actius de la Fundació Cruyff
• 700 joves van participar en el programa Heroes of the Cruyff Courts