Els Cruyff Courts no sempre estan adaptats a les necessitats de tots els nens. És per això que vam crear els Cruyff Courts Especials per a nens amb algun tipus de discapacitat, adaptant les necessitats de tots ells.

Per tal de fer un ús òptim dels Cruyff Courts, juntament amb terapeutes i professors, analitzem si el camp pot formar part del programa de tractament i d'ensenyament, respectivament. Juntament amb ells, també analitzem com el Cruyff Court pot adaptar-se millor al públic objectiu.

Exemples d'adaptacions a un Cruyff Court Especial:

• Superfície de joc adaptada per a nens amb discapacitat visual, utilitzant diferents colors i superfícies
• Atributs esportius adaptats al camp
• Instal·lació addicional fora del camp, com una pista d'atletisme o un circuit per a cadires de rodes
• Adequar els espais perquè s'adaptin òptimament a les possibles necessitats fisioterapèutiques