La Fundació Cruyff va començar com una fundació espanyola i holandesa. Aquests dos països segueixen sent la llar de la major quantitat dels nostres projectes, encara que actualment estem exercint un paper cada vegada més significatiu en l'escenari internacional.

Per exemple, hem afegit el Regne Unit com un país d'enfocament, però donat el creixent nombre de projectes que hem fet en països com Sud-àfrica o Amèrica del Sud, continuarem centrant-nos en aquestes regions. La nostra missió és crear vincles més forts entre aquests projectes i promoure la difusió del seu impacte, posant així en el mapa la importància de l'esport i del joc per a la infantesa i joventut a tot el món.