La Fundació Cruyff dóna suport a diverses federacions esportives amb l'objectiu de fer que les diferents disciplines esportives siguin accessibles per a nens amb discapacitat. Juntament amb aquestes federacions, busquem la millor fórmula de continuar garantint que els nens amb discapacitat puguin iniciar-se en la pràctica esportiva i, en conseqüència, que se'ls doni l'oportunitat de desenvolupar-se.