Els Pati14 i els Cruyff Courts són espais exteriors de trobada on principis com el respecte, la responsabilitat, la integració, la iniciativa i l'esperit d'equip tenen un paper fonamental. Aquests principis, juntament amb alguns més, formen les 14 regles de Johan Cruyff, les quals estan presents en cada Pati14 i Cruyff Court del món.

Les 14 regles d'en Johan Cruyff serveixen com una guia per fer que els nens siguin conscients de la seva responsabilitat i com interactuen entre ells.

A més, les 14 regles també estan disponibles en Braille i en icones, especialment dissenyades per a aquells Pati14 i Cruyff Courts que es troben ubicats en centres d'educació especial.

14Regles Cat