Geen enkele partner of project van de Cruyff Foundation is hetzelfde en samen met u willen de Cruyff Foundation er alles aan doen om vooraf overeengekomen doelstellingen te halen.

Er zijn diverse manieren hoe u de Cruyff Foundation kan steunen. U kunt dit als een basis zien, zodat u een idee heeft wat de verschillende mogelijkheden zijn. De wensen en doelstellingen overlegt de Cruyff Foundation graag in een persoonlijk gesprek, zodat samen het gewenste resultaat van de jeugd in beweging brengen gerealiseerd kan worden.