De Cruyff Foundation heeft waardevolle maatschappelijke samenwerkingen: samenwerkingen met organisaties die een vergelijkbare missie hebben als de Cruyff Foundation of zich hier nauw betrokken bij voelen. Door krachten te bundelen hopen we een groter verschil te maken om meer kinderen te laten sporten en bewegen. Samen nóg meer ruimte te creëren.

Maatschappelijke samenwerkingen

Naast deze samenwerkingen kunnen wij niet zonder de support van de vele gemeenten, lokale sportbedrijven, schoolbesturen, sportaanbieders voor mensen met een beperking, zorginstellingen, revalidatiecentra, voetbalclubs in het binnen- en buitenland en andere betrokkenen. We kunnen ook niet zonder de steun van de ministeries van Buitenlandse Zaken, OCW en VWS.