De Cruyff Foundation is een stichting, daarom is er een overkoepelend bestuur. Zij volgen de dagelijkse gang van zaken op afstand en keuren jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed. Daarnaast worden ze, indien nodig, geraadpleegd bij ingrijpende keuzes.

Voorzitter: Pim Berendsen
Penningmeester: Michael van Praag
Secretaris: Jeroen van Seeters

Bestuursleden:

  • Susila Cruijff
  • Carole Thate
  • David Knibbe
  • Wim Ludeke
  • Carolien Gehrels

Bekijk de statuten en het bestuurs- en directiereglement van de Cruyff Foundation.