Met 240 Cruyff Courts wereldwijd, meer dan 450 scholen met een Schoolplein14 en de vele sportprojecten voor jeugd met een beperking brengen we wekelijks meer dan 200.000 kinderen in beweging.

Wij geloven erin dat als kinderen merken hoe leuk het is om te sporten, zij dit blijven doen, ook als ze ouder worden. Daarom vinden wij dat je vroeg moet beginnen. Dit wordt bevestigd door onderzoek van het Aspen Institute1, welke aantoont dat kinderen die actief zijn hier uiteindelijk in de rest van hun leven op veel vlakken voordeel van hebben.


JCF-Jaarverslag-2016-Infographic02.png#asset:2139


  • Ook toont onderzoek aan dat kinderen die voor hun zevende jaar motorische vaardigheden hebben aangeleerd een blijvende motorische voorsprong houden op kinderen waar dat niet is gebeurd. 2
  • Onderzoekers zijn het ook eens over de positieve effecten van sport en bewegen op school; op aandacht en concentratie en op verbetering van de leerprestaties. 3
  • Als kinderen regelmatiger bewegen zouden er daarnaast, volgens ditzelfde onderzoek, heel wat minder psychosociale en gedragsproblemen voorkomen. 3

In 2017 zijn we gestart met een grootschalig impactonderzoek samen met de Universiteit van Utrecht. Hiermee hopen we nóg meer inzicht te krijgen in de effecten van onze projecten. Begin 2018 willen we meer inzicht in de resultaten geven.

Geraadpleegde onderzoeken

  1. State of Play, Aspen Institute, (Washington 2016), www.aspenprojectplay.org
  2. H. Stegeman - Effecten van sport en bewegen op school. Een literatuuronderzoek naar de relatie van fysieke activiteit met de cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling, (Den Bosch 2007), W.J.H. Mulier Instituut.
  3. Hartman, J.W. de Greeff e.a. - Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs (Groningen: Universitair Medisch Centrum Groningen 2015).