JCS-Infographics-Website-670px_13.png#asset:6919


Relevantie en maatschappelijk belang

Wij willen jeugd vooruit brengen door beweging, door sport en spel. Wij doen dat voor alle jeugd: op de basisscholen, voor kinderen met een handicap en voor kinderen die wonen in een omgeving waar weinig ruimte is om te spelen.

Kinderen die meer bewegen zijn gelukkiger, doen het beter op school en komen minder in aanraking met de politie. Dat tonen onderzoeken aan. Dus willen we kinderen laten ervaren dat bewegen en sporten leuk is. Want als je daar vroeg mee begint, is de kans groot dat een kind ook de rest van zijn leven blijft bewegen. Maar de trend is dat kinderen meer binnen zitten, minder bewegen en meer last hebben van overgewicht. Daarom is het werk van de Cruyff Foundation belangrijker dan ooit.

Ons werk sluit aan bij vier maatschappelijke thema’s die voor iedereen van belang zijn:

h2-2.jpg#asset:1851

Missie

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. Daar helpen sport en spel bij. Want bewegen is belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling. Het maakt kinderen fitter, leert ze met elkaar om te gaan en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Met de Cruyff Courts, Schoolplein14 en sportprojecten voor kinderen met een beperking willen we kinderen stimuleren meer te bewegen. De Cruyff Foundation is een internationale organisatie die in twintig landen actief is.

JCS-Infographics-Website-670px_22.png#asset:6963


Kernwaarden

De Cruyff Foundation werkt zoals Johan zelf was: professioneel, eigenwijs, betrokken, verbindend, toegankelijk, positief en gepassioneerd. Deze eigenschappen hebben we vertaald naar de Cruyff Foundation Meetlat. Alles wat we doen, alle aanvragen die binnenkomen en alle organisaties die met ons willen samen werken, leggen we langs deze meetlat. De meetlat is ons kompas; zo blijven we dichtbij Johan en houden we zijn legacy levend.


kernwaarden.png#asset:1911