Internationaal

inter.png#asset:2036

In onze richtlijnen voor de komende achttien maanden zijn Nederland, Spanje en Engeland de focuslanden. Maar gezien het groeiende aantal projecten in Zuid-Afrika, Zweden en Zuid-Amerika zullen deze regio’s ook meer aandacht krijgen. Door het aanbrengen van de focus maken we scherpere keuzes, worden doelstellingen beter gehaald en is het eenvoudiger om spin-offs te genereren, zoals nieuwe projecten en alternatieve financiële steun. Doel is om de internationaal gefragmenteerde projecten met elkaar te verbinden en daardoor verschillende grotere ‘olievlekken’ te creëren.

inernationaal2.png#asset:1929


plattegrond.png#asset:1924


internationaal.png#asset:1926