Gehandicaptensport

gehandicaptensport.png#asset:2035

Juist voor kinderen met een handicap zijn bewegen en sporten extra belangrijk. Niet alleen voor hun gezondheid, maar ook om anderen te ontmoeten. Door te sporten leren kinderen met een handicap wat ze wél kunnen; ontdekken ze hun talenten en krijgen ze zelf vertrouwen. Zo helpen we ze vooruit.

De Cruyff Foundation wil dat ieder kind mee kan doen, ook kinderen met een handicap. Helaas is het voor deze kinderen soms niet gemakkelijk om een sport te beoefenen doordat het aanbod gering is en de benodigde materialen vaak prijzig. Slechts 29 procent van de kinderen met een beperking is in staat te spelen en sporten, versus 59 procent van de kinderen zonder beperking ((On)beperkt Sportief 2013, Mullier Instituut). De Cruyff Foundation wil dit percentage verhogen.

Met verschillende samenwerkingen proberen we daarom het sportaanbod voor kinderen met een beperking te verbreden en toegankelijker te maken. Binnen de breedtesport doen we dat op het gebied van sportvoorzieningen en sportstimulering. Hierbij bieden we zowel financiële als strategische ondersteuning. De Cruyff Foundation biedt getalenteerde kinderen vervolgens de kans zich verder te ontwikkelen door samenwerkingen met sportbonden en NOC*NSF.

In totaal hebben we de gehandicaptensport ondersteuning geboden ter waarde van bijna 1,3 miljoen euro. Dit bedrag is verdeeld over Speciale Cruyff Courts, samenwerkingen met sportbonden en NOC*NSF, projecten in Nederland, projecten in het buitenland en de impactmeting.

ghs.png#asset:1912