Schoolplein14

Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn, zei Johan Cruijff eens. Hierop bedacht de Cruyff Foundation een relatief simpele oplossing. Door de realisatie van een Schoolplein14 op basisscholen stimuleert de Cruyff Foundation kinderen om samen te sporten en te spelen tijdens en na schooltijd.

Met Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt door in samenwerking met de school en haar leerlingen lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Enkele voorbeelden zijn een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd.

Schoolplein14 binnen het Speciaal Onderwijs

Schoolplein14 is ook geschikt voor het Speciaal (basis) Onderwijs. Een kwart van alle Schoolpleinen14 ligt bij het Speciaal Onderwijs. Schoolplein14 brengt naast uitdaging ook meer structuur aan op het plein en dat is voor deze doelgroep heel belangrijk. Voor het Speciaal Onderwijs is een extra coating toegevoegd (boccia) specifiek gericht op kinderen met een beperking. Ook is het bord met de 14 regels van Johan Cruijff uitgevoerd in pictogrammen en/of in braille.

Toename Schoolplein14

In totaal zijn er 322 Schoolpleinen14, hiervan liggen er 301 in Nederland. In 2016 zijn 100 Schoolpleinen14 gerealiseerd.


sp14cijfers.png#asset:1923