Cruyff Courts

Kinderen hebben een veilige speelruimte nodig die uitnodigt om buiten te spelen. Daarom zijn er Cruyff Courts. Een veilige ontmoetingsplek waar kinderen kennis maken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en verliezen. Waardevolle ervaringen die zij meenemen in hun ontwikkeling op fysiek en mentaal vlak, maar ook in de maatschappij. Op Cruyff Courts kan iedereen spelen en sporten. Kinderen kunnen er allerlei sporten beoefenen en er worden diverse activiteiten georganiseerd door coaches in de wijk. Op de Cruyff Courts staan thema’s als respect voor elkaar, gezondheid, integratie en ontwikkeling centraal. Je ziet ze terug op de borden met de 14 regels van Johan Cruijff die op elk Cruyff Court hangen, overal ter wereld.

impact-evaluatie.png#asset:1921


Speciale Cruyff Courts

Niet ieder kind kan terecht op een Cruyff Court. Naast Cruyff Courts in de wijken, realiseren we daarom ook Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een beperking. Speciale Cruyff Courts zijn aangepast aan de behoeften van deze kinderen door bijvoorbeeld een harde ondergrond, waardoor ze rolstoeltoegankelijk zijn, of een atletiekbaantje. 


specialecourts.png#asset:1922


Toename Cruyff Courts

In totaal liggen er nu 217 Cruyff Courts, waarvan 179 in Nederland. Hiervan zijn er veertig Speciale Cruyff Courts; dit zijn velden die aangepast zijn aan de wensen van gehandicapte kinderen. In 2016 zijn er zeven reguliere Cruyff Courts gerealiseerd, waarvan drie in Nederland.

Cruyff Coaches & Heroes of the Cruyff Courts

Heroes of the Cruyff Courts is een project dat bestaat uit twee onderdelen. Allereerst is het een programma waar jongeren leren (evenementen) te organiseren, daarnaast is het Cruyff Court 6 vs 6 kampioenschap onderdeel van het programma. Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren een rolmodel, een Hero, te laten zijn voor hun wijk, en ze langdurig betrokken te houden bij het Cruyff Court.