Waar staan we voor

waarstaanwevoor.png#asset:2032

Ontstaan

Toen Johan eind jaren zeventig in Amerika voetbalde, woonde er een jongetje naast hem met het syndroom van Down. Dat jongetje mocht nooit meespelen op straat. Tot Johan hem heel geduldig leerde schieten en koppen. Het jongetje leefde op. En op een dag zag Johan hem mee voetballen met de andere buurtkinderen.

Zo begon de droom van Johan Cruijff. Hij besefte als geen ander hoe belangrijk sport en bewegen voor kinderen was, hoeveel zelfvertrouwen kinderen krijgen door sport, hoe zij er vriendschappen mee sluiten en leren samenwerken. Hij wist dat kinderen spelenderwijs leerden omgaan met regels, samen wedstrijden wonnen maar ook verloren. Johan Cruijff kende de kracht van de verbondenheid van sport.

Om zijn droom om te zetten in een visie richtte hij in 1997 de Johan Cruyff Foundation op. De Cruyff Foundation heeft sinds het ontstaan zo’n duizend projecten voor kinderen met een handicap ondersteund, meer dan 200 Cruyff Courts geopend, en ruim 300 scholen voorzien van een Schoolplein14. Wekelijks brengt de Cruyff Foundation wereldwijd meer dan 150.000 kinderen in beweging.

 Samen met de familie, onze ambassadeurs, partners en vrijwilligers gaan we door met de visie van Johan. Twintig jaar geleden bepaalde hij de koers die wij nog iedere dag volgen. Zijn levenswerk groeit en bloeit. We bereiken steeds meer kinderen, zijn werk wordt steeds bekender.

kernwaarden.png#asset:1911

 Missie

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. De Cruyff Foundation helpt kinderen vooruit door beweging. Met sport en spel kunnen kinderen zich ontwikkelen, krijgen ze minder last van overgewicht en leren ze zich staande te houden in een complexe maatschappij.

De Cruyff Foundation is er voor alle kinderen. Met en zonder handicap, in steden en er buiten. Met projecten voor gehandicapte kinderen, multifunctionele sportvelden in steden en sportieve schoolpleinen op basisscholen werkt de Cruyff Foundation mee aan een betere en duurzamere maatschappij. Wij zorgen dat kinderen in beweging blijven en dat ze zich daardoor blijven ontwikkelen.

 

Maatschappelijk belang

Gezondheid, leefbaarheid, ontwikkeling en meedoen. Dagelijks lezen we er over in de media. Dat zijn niet altijd positieve berichten. Kinderen hebben bijvoorbeeld meer last van overgewicht en zitten meer binnen. Dat geeft problemen. Nu en in de toekomst; voor henzelf en voor de maatschappij.

 

h2-2.jpg#asset:1851

 

Internationaal 

De Cruyff Foundation werkt vanuit twee kantoren: één in Amsterdam en één in Spanje, Johans tweede vaderland. Beide kantoren werken nauw samen en hebben ook eind 2016 gezamenlijk richtlijnen op papier gezet om focus aan te brengen in ons werk elders in de wereld. Want de Cruyff Foundation is niet alleen actief in Nederland en Spanje, ook in andere landen ondernemen we initiatieven en krijgen we aanvragen voor Cruyff Courts, projecten voor kinderen met een handicap en Schoolplein14. De Cruyff Foundation is met alle drie de pijlers actief in het buitenland. De Cruyff Foundation Meetlat passen we ook toe bij ons werk in het buitenland.

h2-3.jpg#asset:1852