JCS-Infographics-Website-670px_16.png#asset:6922


Ons doel is en blijft: nog veel meer kinderen vooruit helpen door beweging. Letterlijk en figuurlijk. Want door meer te bewegen ontwikkelen kinderen zich beter, krijgen ze meer zelfvertrouwen en maken ze sneller vrienden. Meer kinderen met een beperking moeten kunnen sporten; drempels moeten verdwijnen. Door meer Cruyff Courts aan te leggen spelen kinderen vaker met elkaar en op scholen dagen we leerlingen uit met Schoolplein14.

De Cruyff Foundation blijft zich richten op de inhoud van de projecten. Het gaat niet per se om groter of meer, maar om met elk initiatief dat we ondernemen onze doelstelling te onderstrepen: kinderen helpen een stap in hun ontwikkeling te maken. Daarbij mag geen kind buitenspel staan. Daar blijven we voor strijden.

Internationaal

We willen onze impact internationaal vergroten. Dit willen we bereiken door de inhoud van onze projecten te bewaken en in te spelen op nieuwe inzichten die naar voren komen uit onderzoek naar het effectief inzetten van sport bij jeugd. Daar waar mogelijk willen we projecten versterken door samenwerkingen met andere organisaties. In de keuze van de projecten die we ondersteunen richten we ons vooral op kwetsbare kinderen en de duurzaamheid van een project.

Samen

We blijven zoeken naar partijen met wie we onze doelstellingen (nog beter) kunnen bereiken. Elkaar versterken voor een beter resultaat voor onze doelgroep. Iedereen die daar een bijdrage aan kan geven is welkom: overheden, bedrijven, stichtingen en scholen.

We willen onze impact internationaal vergroten. Dit willen we bereiken door de inhoud van onze projecten te bewaken en in te spelen op nieuwe inzichten die naar voren komen uit onderzoek naar het effectief inzetten van sport bij jeugd. Daar waar mogelijk willen we projecten versterken door samenwerkingen met andere organisaties. In de keuze van de projecten die we ondersteunen richten we ons vooral op kwetsbare kinderen en de duurzaamheid van een project.

World of Johan Cruyff

Samenwerken deden we al met de andere initiatieven van Johan Cruijff: Cruyff Institute, Cruyff Football, Cruyff Classics en Cruyff Library, ondergebracht in de World of Johan Cruyff. Deze samenwerking zal in de toekomst nog intensiever worden met verschillende kruisbestuivingen tussen de initiatieven.

Stip op de horizon

Onze stip op de horizon hebben we gedefinieerd tot 2020. Dan willen we het volgende hebben bereikt:


JCS-Infographics-Website-670px_8.png#asset:6914