Een belangrijk onderdeel van Schoolplein14 is het startpakket. Hiermee kiezen de leerlingen samen met de school zelf welke aanpassingen ze op het schoolplein willen. Aan de hand van interviews die leerlingen afnemen bij elkaar en onderzoek dat zij uitvoeren, bepalen zij zelf welke sporten ze graag op het Schoolplein14 willen doen en dus welke coatings zij graag op hun Schoolplein14 willen. Doordat de school zelf actief betrokken is bij het nieuwe schoolplein wordt het draagvlak vergroot. Dit is belangrijk voor het gebruik en het verantwoordelijkheidsgevoel voor het plein.