Naast de coatings en spellenbox, ontvangen deelnemende scholen ook een sportpakket met sport- en spelmaterialen die zij kunnen gebruiken op hun Schoolplein14, aangepast aan de gekozen coatings. Het idee hierachter is dat dit het gebruik van het plein stimuleert en intensiveert. Het pakket bestaat onder andere uit: ballen, krijt, pionnen en springtouwen.

Ook Coach hesjes vormen een belangrijk onderdeel van het pakket. Met deze hesjes kan de school Coaches aanwijzen: leerlingen die op bepaalde momenten extra verantwoordelijkheid hebben op het schoolplein. Bijvoorbeeld het organiseren van een spel of zorgen dat er netjes wordt omgegaan met de materialen.