Aanvragen

Een Schoolplein14 kost in totaal €8.000. De kosten hiervan zijn echter een gezamenlijke inspanning. Vaak zijn er derde partijen die de school steunen bij de financiering. Enkele mogelijkheden hiervoor zijn:

  • Het benaderen van uw gemeente, schoolbestuur of lokale bedrijven die graag iets terug doen voor de omgeving waar zij gevestigd zijn 
  • Het organiseren van fondsenwervende acties zoals een sponsorloop of een flessenactie

Is uw Schoolplein14 al gefinancieerd?

Dan kunt u een aanvraag indienen middels het invullen van het aanvraagformulier. In het formulier worden vragen gesteld over het sportbeleid van uw school, de omgeving en cofinanciering. Binnen twee weken na de aanvraag wordt er contact met u opgenomen.

Interesse maar uw Schoolplein14 nog niet gefinancieerd?

Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via het contactformulier aan de rechterkant van deze pagina. De Cruyff Foundation heeft, dankzij fondsenwervende evenementen en samenwerkingen met gemeenten, regelmatig de mogelijkheid om een Schoolplein14 aan te bieden met een aanzienlijk lagere eigen bijdrage voor de school.

Criteria

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling of een school in aanmerking komt voor een Schoolplein14:

  • Het Schoolplein14 moet gerealiseerd worden in 1 jaar
  • Een school moet een goede motivatie hebben voor de inzet van het Schoolplein14
  • Het plein moet (gedeeltelijk) bestraat zijn
  • De school moet in staat zijn om het bedrag (gedeeltelijk) te financieren
  • De school moet deelnemen aan het startpakket, welke binnen 1,5 maand moet worden geretourneerd
  • De school heeft de bereidheid om mee te werken aan evaluaties en onderzoek ten aanzien van Schoolplein14 

Bij aanmelding voor een Schoolplein14 gaat een school akkoord met de spelregels ‘uitwerking afspraken Schoolplein14’.

Heeft u vragen over Schoolplein14? Neem dan contact met ons op.

Schoolplein14 aanvragen