Internationaal

  • Ruim 530 Schoolpleinen14
  • 111 Schoolpleinen14 binnen het Speciaal Onderwijs
  • In 5 verschillende landen

Nationaal

Pagina 41 infographicWe hebben een impactmeting gedaan in samenwerking met de Universiteit van Utrecht over de diverse projecten van de Cruyff Foundation. De resultaten bekijk je hier.

Impact voor de leerlingen

Schoolplein14 heeft een impact op de school, zeker voor de kinderen. Natuurlijk omdat ze er op kunnen spelen, maar ook omdat zij in het voortraject al een belangrijke rol spelen. Kinderen uit bijvoorbeeld de leerlingenraad of de klassenvertegenwoordigers worden betrokken bij het ontwerpen van het schoolplein en het kiezen van de belijningen, zodat het echt hun Schoolplein14 wordt.
Bekijk hieronder hoe het traject van Schoolplein14 in zijn werk.