Impact

Internationaal

  • Ruim 400 Schoolpleinen14
  • 81 Schoolpleinen14 binnen het Speciaal Onderwijs
  • In 3 verschillende landen

Nationaal 

JCF-Jaarverslag-2016-Infographic05.png#asset:2147


Momenteel wordt er, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, een impactmeting gedaan voor de diverse projecten van de Cruyff Foundation. De eerste resultaten worden begin 2018 verwacht.