NOC*NSF

De Cruyff Foundation en de NOC*NSF werkten de afgelopen jaren samen om op doorlopende basis talenten te scouten en op een gedegen manier te trainen, coachen en voor te bereiden op het winnen van medailles op de Paralympische Spelen. Onderdelen van de samenwerking waren onder andere de Paralympische Talentdagen en diverse Talent Stages, zoals Talents4Tokyo en Potentials4Peyongchang. Deze samenwerking sloot goed aan bij de programma's die sportbonden initiëren voor talentontwikkeling en -herkenning van kinderen met een beperking.