Internationaal

  • 50.000 kinderen met een beperking wekelijks in beweging
  • 46 Speciale Cruyff Courts
  • 1.900 kinderen actief tijdens de jaarlijkse Open Dag in Nederland en Spanje

Nationaal

  • 1.474.000 euro naar sportprojecten voor kinderen met een beperking
  • 111 Schoolpleinen14 binnen het Speciaal Onderwijs
  • Samenwerking met 7 sportbonden
  • 46 gehandicaptensportprojecten voor jeugd ondersteund

We hebben een impactmeting gedaan in samenwerking met de Universiteit van Utrecht over de diverse projecten van de Cruyff Foundation. De resultaten bekijk je hier.

Ondersteunde sporten

Doelgroepen

Locaties