Impact

Internationaal

  • 50.000 kinderen met een beperking wekelijks in beweging
  • 40 Speciale Cruyff Courts
  • 1.000 kinderen actief tijdens de jaarlijkse Open Dag in Nederland en Spanje

Nationaal

  • 700.000 euro naar sportprojecten voor kinderen met een beperking
  • 81 Schoolpleinen14 binnen het Speciaal Onderwijs
  • Samenwerking met 7 sportbonden
  • 39 gehandicaptensportprojecten voor jeugd ondersteund

Momenteel wordt er, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, een impactmeting gedaan voor de diverse projecten van de Cruyff Foundation. De eerste resultaten worden begin 2018 verwacht.